Svært utfyllende kompendium, med gode eksempler og presise formuleringer. Et godt verktøy til kurset, og fungerer både som supplement og erstatter til pensumbøker. 30 sider.

Forhåndsvisning

4 av totalt 30 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning