Organisasjonsteori og ledelse dokumentet består av en besvarelse på et arbeidskrav med resultat A. Dokumentet inneholder oppgaveteksten, veiledning til hvor du kan finne illustrasjoner som er henvist til, men ikke kan inkluderes pga. copy right lovene. Dokumentet kan brukes som eksempel og veiledning til hvordan man kan løse caseoppgaver i organisasjonsteori, ifølge vår veileder var besvarelsen mye mer enn hva en sensor kan forvente på eksamen (basert på at faget er et introduksjonsfag).

Eksamenskarakter:

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning