Organisasjonsteori og ledelse dokumentet er et komplett innhold av det du trenger til eksamen. Du kan forvente å finne definisjoner, eksempler og veiledning til illustrasjoner for å forklare teorien. Strukturen er delt opp i 7 oversiktlig steg:
Step 1 - Læringsmål og definisjoner
Steg 2 - De formelle sidene
Steg 3 - De uformelle sidene
Steg 4 - Adferd fører til ytelse i organisasjonen
Steg 5 - Bevisste og ubevisste prosesser
Steg 6 - Beslutningsprosesser
Vis mer


Forhåndsvisning

6 av totalt 86 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning