Dokumentet består av en overordnet oversikt over Kontraktsrett II som gir et grundig overblikk over de mest relevante temaene og problemstillingene i faget. Dette dokumentet er innarbeidet etter den tematiske inndelingen i «Robins guide» av Kaija Bjelland (2015). Dokumentet består av et sammendrag av de viktigste temaene i faget og inneholder notater fra forelesningene holdt av Johan Giertsen og Erik Monsen ved Universitetet i Bergen semesteråret 2017/2018.

Dette dokumentet gir en

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 34 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning