Oversikt over hovedtema i psykologiens historie fra førvitenskapelig psykologi til moderne psykologi. Sentrale kjennetegn, tema, viktige navn, menneskesyn og metode blir omtalt i hver epoke. Det er inndelt i overordnede perioder med fellesnavn og underordnede epoker som for eksempel behaviorisme og kognitiv psykologi. Dette for å forsøke å lage en slags tidslinje. Sammendraget svarer også på kompetansemålet "diskutere sentrale kjenneteikn ved dei ulike psykologiske retningane, samt å beskrive

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning