Dokumentet inneholder en eksamensrettet oversikt over relevant rettspraksis for kurset JUS124 - Tingsrett. Oversikten inneholder omtrent 50 eksamensrelevante rettsavgjørelser, og tips til hvordan de skal anvendes i en praktikumsoppgave. Oversikten sier litt generelt om hver dom, hva som er den avgjørende rettssetningen, og hvordan den skal/burde anvendes. Heftet inneholder videre enkelte tips og triks.

Heftet er delt inn i 8 undertema: Eiendomsrett, Strandrett, Sameie, Servitutter, Hevd,

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 18 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning