En tilnærmet komplett oversikt over rettspraksis som nevnes i pensum i JUS251-2-B. Jeg fikk karakteren B.

Forhåndsvisning

6 av totalt 50 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning