A-besvarelse i BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring, eksamen våren 2022. Oversiktlig eksamen med gode og utfyllende svar. Besvarelsen inneholder både formler og forklaringer, og er dermed svært god å bruke til å øve på kommende eksamener. Ingen bruk av excel.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning