Dette kompendiet er laget for JUS 221 - Rettsstaten, og utarbeidet fra pensum året 2023/2024. Kompendiet gir en strukturert og oversiktlig sammenfatning av sentrale temaer innen menneskerettigheter, statsrett, folkerett og EU/EØS-rett.

Faget er omfattende, og med mengden pensumlitteratur kan det være utfordrende å få oversikt. Derfor har jeg samlet og valgt ut de mest essensielle delene av pensum for å gjøre det lettere for deg å forstå og mestre stoffet.

Dokumentet inneholder

Vis mer

Forhåndsvisning

12 av totalt 197 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning