Sammendrag for faget PRK3508 Påvirkning og overtalelse. Anbefales som støtte verktøy opp mot tidligere eksamensoppgaver. Karakter: A

Forhåndsvisning

2 av totalt 18 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning