Oppgavebesvarelse i psyk106. Tar sikte på å svare på en tidligere gitt eksamensoppgave med følgende ordlyd: "Hva forstår vi med betegnelsen dyktig medarbeiderskap? Drøft hva som skiller dyktige fra udyktige og destruktive medarbeidere." Oppgaven tar for seg følgende problemstillinger:
1. Hva er en dyktig medarbeider?
2. Hva innebærer kompetanse og ekstraordinær organisasjonsatferd?
3. Hva skiller dyktige medarbeidere fra udyktige og destruktive medarbeidere?
4.

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning