Besvarer følgende tidligere eksamensoppgave: "Gjør rede for begrepet personlighet. Diskuter hvordan faktorer som personlighet og intelligens påvirker atferd i jobbsammenheng." Brukt for å øve til eksamen.