Begrepet personlighet, psykodynamiske perspektiver, Jungs Personlighetsteori, Humanistisk personlighetsteori, trekkteorier, Cattells 16PF, Femfaktormodellen, Forholdet mellom psykodynamiske, humanistiske og trekkteorier. Hvilken betydning har personlighet i arbeidslivet? Type A. Type B.

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning