Eksamensbesvarelse for faget Psykologi, organisasjon og ledelse (ORG3402) på BI. Eksamen er fra vår 2021, dokumentet inneholder alle eksamensspørsmålene knyttet til hver besvarelse. Karakter B

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning