Det er enkelt, klart og presist. Passer for de som har liten tid før eksamen 1. Prokaryote og eukaryote organismer 1.2 Prokaryote celler 1.3 Eukaryote celler 2. Fra prokaryot til eukaryot organisme 3. Virus

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning