Følgende spørsmål besvares: * Drøft betydningen av hva relasjonsbasert klasseledelse har å si for sosioemosjonell og faglig utvikling hos elevene (langsvar) * Gjør rede for typiske tilleggsvansker hos barn og ungdom med atferdsforstyrrelser (kortsvar) * Definer utviklingshemming og beskriv kort hvordan kartlegging og diagnostisering av elever med utviklingshemming kan gjennomføres (kortsvar)

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning