Følgende spørsmål besvares: * Drøft evolusjonspsykologiens bidrag til forståelse av individuelle forskjeller * Gjør rede for angst innen eksistensialistisk perspektiv og sammenlign med andre perspektiver på angst

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning