Ryddig og systematisk sammendrag i fordypningsfaget prosjektledelse. Sammendraget er satt sammen av de viktigste elementene fra de tre pensumbøkene samt notater fra forelesning.

Forhåndsvisning

12 av totalt 160 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning