Prosjektoppgave/eksamenbesvarelse i faget introduksjon til entreprenørskap med karakter A. A i faget.

Forhåndsvisning

4 av totalt 20 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning