Prosjektoppgave i faget kommunikasjon for ledere og organisasjoner ved Handelshøyskolen BI. Prosjektoppgaven teller 70% av pensum. Oppgaven kan brukes for å få innsikt i hva som kreves for å oppnå karakteren A.

Forhåndsvisning

4 av totalt 20 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning