Oppgaven innledes med en presentasjon av organisasjonen, deres prosjekter og verdier, for å kunne få oversikt over hvordan organisasjonen opererer. Deretter går vi inn på mangfoldet av menneskene som jobber i SINTEF, som videre underbygger problemstillingen vår. Forskere blir ansatt fra verden rundt, og kommer til Norge for å jobbe hos SINTEF, uten å kunne språket eller kjenne kulturen. Vi har derfor formulert den avgrensede problemstillingen; Har det kulturelle mangfoldet i SINTEF en

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning