Eksamensbesvarelse med karakter C i PSYK 111 (psykologiens historie og innføring i metode) ved UiB. En gjennomsnittlig eksamensbesvarelse. 3 eksamens besvarelser av 5 oppgave alternativer.

Eksamensoppgavene som er besvart:
1) Gjør rede for når atferd påvirker holdninger og når holdninger påvirker atferd.
2). Gi en kort beskrivelse av komponentene en emosjon består av. Gjør deretter rede for sentrale
emosjonsteorier, og vis hvordan disse har ulike syn på forholdet

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning