Besvarelsen fikk karakter B ved universitetet i høsten 2020. Oppgaven svarer på følgende: - Diskuter fordeler og ulemper med bruk av kasusstudier i psykologisk forskning - Hva menes med reliabilitet? Redegjør for hvordan en kan undersøke reliabiliteten til et måleinstrument i psykologien.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning