En grei eksamensbesvarelse i Psyk 113 med karakteren B Eksamensoppgaver som er besvart 2 av 4, og er følgende: 1) Diskuter nytten av "casestudier" i psykologisk forskning. 2) Hva kjennetegner et godt måleinstrument med tanke på begrepsvaliditet?

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning