Eksamen PSYK106: Karakter A
Besvarelsen tar for seg:

1) Hva forstår vi med «sosialisering til arbeidslivet»? Gjør rede for de ulike stegene i sosialiseringsprosessen, og drøft noen teorier som kan bidra til å forklare hvordan den nyansatte lærer å bli et fullverdig medlem av en organisasjon.

2) Å være vitne til at en kollega mister livet i en ulykke på jobb kan føre til ulike psykologiske reaksjoner hos de ansatte. Beskriv slike psykologiske reaksjoner, og drøft

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning