Eksamensbesvarelse i PSYK106, personalpsykologi, med karakteren B.
2 av 3 oppgaver er besvarte, og er følgende:

1) Gjør rede for ulike typer lønns- og kompensasjonssystem i organisasjoner og diskuter hvilken betydning kompensasjonssystem kan ha for ansattes motivasjon og ytelser.

2) Diskuter hva som kjennetegner ekstraordinære og kompetente medarbeidere til forskjell fra kontraproduktive og destruktive medarbeidere.

Et lite tips: fikk begrunnelse om at jeg kunne

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning