Her er det grundig svart på elleve forskjellige eksamensoppgaver i PSYK106 som dekker nesten alle kompetansemålene i faget. Har selv B-faget, og øvde ved å svare på disse eksamensoppgavene. Dette er tidligere gitte eksamensoppgaver, og skal dekke nesten alle kompetansemålene i faget. Fikk begrunnelse for karakter B, om at jeg kunne ha inkludert egne erfaringer og egen reflektering for å få A. Så det anbefales at dette tillegges når du skriver din eksamen.

Forhåndsvisning

6 av totalt 37 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning