Dette notatet består av 15 ulike typer eksamensoppgaver, som jeg har satt sammen ved å gå gjennom alle eksamensoppgaver som er tidligere gitt frem til vår 2020. Fikk selv karakteren B i faget ved å øve på å besvare alle disse oppgavene, da er det nesten garantert at du er klar til eksamen i PSYK106. OBS: oppgavene er på engelsk! Kan enkelt oversettes.