Sammendrag av de relevante kapitlene på litteraturlisten i boken "Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet", skrevt av Ståle V. Einarsen og Harald Pedersen. Inkluderer kapittel 1, 2. 3, 4, 5 og 6 i boken.

Forhåndsvisning

6 av totalt 77 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning