Her kan du kjøpe notater til alle kapitlene (de som er anbefalt litteratur) i boken Exploring social psychology . Dette er del av pensum til PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi, og utgjør en del av årsstudium i psykologi, profesjonsstudiet eller bachelorprogram i psykologi ved UiB. Notatene er en sammenfatning av både boken og forelesninger. Notatene kan benyttes istedenfor boken (vær i såfall obs på at pensum ikke er endret), i tillegg til boken/forelesninger, eller for å klargjøre

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 23 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning