Notater fra forelesninger + pensum. Dokumentet inneholder blant annet introduksjon til personlighetspsykologi, det disposisjonelle domene, det biologiske domene og det intrapsykiske domene.

Forhåndsvisning

6 av totalt 45 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning