Eksamensbesvarelse i faget PSYK112, sosial- og personlighetspsykologi. Besvarelsen svarer på følgende oppgaver i sosialpsykologi:
1. Grei ut om hvordan atferd kan påvirke holdninger
2. Grei ut om deindividualisering
Og følgende oppgaver i personlighetspsykologi:
1. "UiB- forskere foreslår ny personlighetsteori" (Nyheter - Bergens Tidende). Diskuter fem vitenskapelige standarder du vil bruke ved evalueringen av denne nye personlighetsteorien.
2. Grei ut om femfaktormodellen

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning