PSYK112 Sosialpsykologi ved Universitetet i Bergen. Dokumentet omhandler blant annet sosialpsykologiens fremvekst; selvet, selvkonsept, selvkunnskap); Den fundamentale attribusjonsfeilen; Holdninger og atferd, holdningsendringer; Sosial påvirkning, holdningsendringer, konformitet og lydighet, sosial fasilitering, sosial loffing, deindividualisering, gruppepolarisering, gruppetenkning, non-konformitet; Fordommer; Aggresjon; Tiltrekning; Kjærlighet; Konflikt; Altruisme.

I stor grad notater

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 30 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning