PSYK113 Eksamen i "Innføring i metode". Denne besvarelsen fikk karakter B. Oppgavene som er besvart er: Del 1 Vitenskapsteori: - Diskuter fordeler og ulemper med bruk av kasusstudier i psykologisk forskning. Del 2 Metode: - Gjør rede for uavhengig gruppedesign og repetert målingsdesign i eksperimentell forskning, og diskuter fordeler og ulemper med disse.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning