Her kan du kjøpe notater til alle kapitlene (de som er anbefalt litteratur) i boken Methods in behavioral . Dette er del av pensum til PSYK113 Innføring i metode, og utgjør en del av årsstudium i psykologi eller bachelorprogram i psykologi ved UiB. Notatene er en sammenfatning av både boken og forelesninger. Notatene kan benyttes istedenfor boken (vær i såfall obs på at pensum ikke er endret), i tillegg til boken/forelesninger, eller for å klargjøre seg til forelesninger eller eksamen.

Jeg

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 28 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning