A-besvarelse, PSYK114.
Besvarer spørsmålene;
BIOLOGI
1. Forklar forskjellen mellom eksitatoriske og inhibitoriske postsynaptiske potensialer (EPSP og IPSP) med
tanke på deres effekt på det postsynaptiske membranpotensial og aksjonspotensialer.

KOGNITIV
1.Gjør rede for hva som menes med multisensorisk integrasjon (engelsk ”multisensory integration”) og diskutér sentrale teorier om multisensorisk integrasjon på bakgrunn av relevante fenomen og empiriske

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning