Eksamen psyk114 med karakter B
Oppgaven svarer på:
1. Man skiller vanligvis mellom deklarativt langtidsminne og ikke-deklarativt langtidsminne. Forklar hva som menes med dette skillet og hvordan det kan begrunnes på bakgrunn av relevante funn.
1. Hvordan regulerer hjernen kroppslige organ? Bruk stressresponsen som eksempel, både den raske «fight or flight» responsen og den tregere aktiveringen via hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen.
2. Hva er intelligens? Diskuter

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning