OPPGAVETEKST:
Hva er intelligens og hvordan kan intelligens måles? Drøft sammenhengen mellom intelligens og skoleprestasjoner hos barn.

HVEM PASSER DETTE DOKUMENTET FOR?
Dokumentet inneholder en tekst som forsøker å besvare en typisk eksamensoppgave innen utviklingspsykologi (del av PSYK 114).
Innenfor temaet "intelligens og sosial utvikling" kan mange av teoriene og metodene være komplekse, og det er gjerne vanskelig å forstå hvordan alt henger sammen.
Dette

Vis mer