eksamen psyk207 med karakter B
Oppgaven svarer på:
2. Helsedirektoratet ber om din hjelp til å få flere barn involvert i sport og fysisk aktivitet. Du skal legge opp en plan/et program/idéer basert på sosial læringsteori/observasjonslæring for å oppnå dette målet. Hvordan skal planen settes opp, og hva bør unngås? Vennligst basér svaret ditt ut i fra et teoretisk rammeverk og begrunn avgjørelsene dine.
3. Beskriv hvordan grunnleggende prinsipper for læring og atferd

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning