Eksamensbesvarelse i Psyk 114. Karakter A. Besvarer følgende eksamensoppgaver i denne eksamen: Sosialpsykologi Grei ut om den fundamentale attribusjonsfeilen. Hvordan kan tilstedeværelsen av andre påvirke prestasjoner? Personlighetspsykologi Diskuter Eysencks hierarkise modell om personlighet, med tanke på fordeler, begrensninger og kritikk av modellen. Forklar med bruk av eksempler de ulike typene genotype-miljøkorrelasjon og retningen for disse.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning