Tankekart over alle de store teamene i Psykologi, org og ledelse. Fin oversikt over hele det gamle pensum.

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning