Relevante begreper fra faget psykologi, organisasjon og ledelse ved BI. Veldig kort og konsis beskrivelse av hva hvert begrep betyr.