Eksamen vår 2021 i psykologi, organisasjon og ledelse. Karakter A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning