Sammendrag av fagboken "Psykologisk forskningsmetode; en innføring i kvalitative og kvantitative tilnærminger" av Darren Langdridge, samt eksamensrelevante notater fra forelesninger.

Forhåndsvisning

6 av totalt 61 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning