Inneholder flere tidligere eksamensoppgaver fra tidligere år svart som en oppgave om psykologiske kontrakter og organisasjonstilhørighet. På første side står det liste over innhold i oppgaven. Skrevet for å øve til eksamen.

H2019
Hva forstås med begrepet organisasjonstilhørighet? Drøft forholdet mellom ulike typer
organisasjonstilhørighet og ansattes stabilitet i jobben, arbeidsprestasjoner og organisasjonsatferd.

V2019
Hva forstås med begrepet psykologiske

Vis mer