Psykologi, organisasjon og ledelse. Svar på refleksjons- og diskusjonsoppgaver fra pensumboken, samt svar og refleksjon på kunnskapsmålene fra proframbeskrivelsen.

Forhåndsvisning

6 av totalt 34 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning