Dokumentet inneholder en samling av de mest relevante lovene innenfor hvert tema i faget JUR3420. Alle lovbestemmelsene har en forklaring for hva de går ut på. Dokumentet er til god hjelp i JUR3420 både til oppgaveløsning og til eksamen.

Forhåndsvisning

2 av totalt 16 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning