Dokumentet innholder viktige momenter brukt som argumentasjon i tidligere RET1 besvarelser. I tillegg inneholder dokumentet maler for både heving, ugyldighet og dispositive utsagn med drøftelsesmomenter. Ulike tips til rettslige formuleringer er også inkludert. Inneholder ikke en eksamensbesvarelse, er kun ment som forberedelse.

Forhåndsvisning

4 av totalt 30 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning