Oppgaven bedømt til karakter B. Tar opp sentrale emner i faget, og samsvarer godt med sensorveiledningen. Oppgaven tar også opp temaer som faller utenfor oppgavens tematikk. Andre kilder brukt som supplement til boken, noe som gir et godt eksempel/utgangspunkt for oppsett av referanseliste.

Forhåndsvisning

2 av totalt 15 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning