Dokumentet inneholder sammendrag av pensumlitteraturen (merk at engelsk og amerikansk rett ikke fikk egen litteratur dette året, og er derfor bare inkludert delvis gjennom A-besvarelsen) i faget Rettshistorie og komparativ rett, JUS134, ved Universitetet i Bergen, 2015. Inneholder også en A-besvarelse fra samme året, som eksempel på hvordan man kan skrive oppgaver i dette faget.

Forhåndsvisning

6 av totalt 50 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning